Meditatii Matematica anul I facultate Romania

£29.95

Sold Out

Meditatie online la matematica, durata: 60 minute. Sedintele de meditatii sunt sustinute de profesori din mediul universitar. In cursul sedintelor de meditatii vor fi analizate elementele de teorie necesare pregatirii pentru examenul de anul I de facultate (materia acopera pregatirea pentru urmatoarele universitati: Academia de Studii Economice, Universitatea Tehnica de Constructii, Universitatea Politehnica din Bucuresti etc.) si vor fi rezolvate interactiv aplicatii similare celor cu care studentii se vor confrunta la acest examen.

Grupele de lucru vor fi alcatuite pe baza unor teste preliminare, nivelul de pregatire al elevilor care compun o grupa fiind relativ apropiat. Programa de studiu cuprinde urmatoarele capitole:

Algebra liniara

 1. Curs preliminar: complemente de calcul matriceal, determinanti
 2. Spatii vectoriale: vectori liniar dependenti, vectori liniari independenti, sistem de generatori, baza a unui spatiu vectorial, dimensiunea unui spatiu vectorial, coordonatele unui vector într-o baza, subspatii vectoriale
 3. Operatori liniari: matricea asociata unui operator liniar, nucleul, imaginea, defectul si rangul unui operator liniar, vectori si valori proprii
 4. Functionale liniare, biliniare, patratice
 5. Spatii euclidiene: produs scalar real, produs scalar complex, norma, distanta, unghi, vectori si baze ortonormate

Analiza matematica

 1. Siruri de numere reale
 2. Serii de numere reale, serii de functii
 3. Functii reale de o variabila: limite, continuitate, derivabilitate
 4. Functii reale de mai multe variabile: limite, continuitate, derivate partiale, diferentiale, extremele functiilor reale
 5. Primitive: integrala nedefinita, integrarea diferitelor tipuri de functii
 6. Integrale definite, integrale improprii, integrale care depinde de un parametru
 7. Integrale curbilinii. Formula lui Green
 8. Integrale duble, integrale triple, integrale de suprafata
 9. Ecuatii diferentiale de ordinul I
 10. Ecuatii diferentiale liniare de ordin superior, sisteme de ecuatii diferentiale liniare
 11. Ecuatii cu derivate partiale de ordinul întâi
 12. Serii Fourier. Transformata Fourier
 13. Ecuatii cu derivate partiale de ordinul al doilea

Comentarii

1 comentariu Scrie un comentariu